Kuntorastitapahtuman järjestäminen

Tässä on kattava tietopaketti kuntorastitapahtuman järjestämisestä.

Kuntorastien järjestäjille on hankittu keltaisia ohjaajaliivejä. Tapahtuman järjestäjinä olevien (kartanmyynti, pysäköinnin opastajat, tulospalvelu, jne.) toivotaan pukevan liivit päälle, jotta uudet rasteille tulevatkin tietävät keneltä kysyä apua.

Kuntorastikäyttöön on hankittu myös liikennemerkit, jotka kannattaa laittaa tapahtumakeskuksen molempiin päihin varoittamaan ohikulkevia hetkellisestä ruuhkasta tiellä. Muista kerätä merkit tapahtuman jälkeen talteen ja käsittele niitä varoen!

------

TULOSTA RASTIPASSILISTAT TÄSTÄ

Rastipassin ostaneet

Tapahtumatietojen ilmoittaminen ja rahojen tilitys - Täytä tapahtuman tiedot heti tapahtumapaikalla ilmoittamisessa käytettävän kirjekuoren lomakkeeseen. Sujauta sarjaliput ja maksusetelit sekä muut haluamasi tositteet kuoreen ja toimi kuoressa olevan ohjeen mukaan.

Rahat tilitetään seuran tilille FI94 4511 2020 0372 14. Viestikenttään kirjoitetaan tapahtumapäivä ja paikka.

 

 

Sisältö (valikko toimii linkkeinä)

Ratamestariryhmä ja sen kokoonpano
Tapahtumapaikan suunnittelu
Ratasuunnittelu
   >> ratatyypit
   >> tärkeimmät edellytykset onnistuneille radoille
   >> ratasuunnittelun toteutus
   >> paperikarttalähtöinen suunnittelu
   >> rastireitin suunnittelu
   >> sähköinen suunnittelu
   >> karttavastaavan yhteystiedot
Ennakkoinfot ja viestintä
Suunnitelma sairastapauksen ja luokkaantumisten varalta
Kuntorasti-tapahtuma
   >>Ratojen "rakentaminen"
   >>Mitä varastolta mukaan tapahtumapäivään
   >>Tapahtumapaikan rakentaminen
   >>Tulospalvelu
   >>Kartanmyyntipiste
Toimenpiteet tapahtuman jälkeen
Muut linkit

 

---------------------------------------------------------------------

RATAMESTARIRYHMÄ JA SEN KOKOONPANO

Jokaiselle kuntorastikerralle on nimetty ns. ratamestariryhmä, joka löytyy kuntorastikalenterista. Tämä on ns. minimimiehitys, jolla tapahtuman pitäisi kohtuu vaivalla pyöriä. Apua saa ja kannattaa pyytää, jos siltä tuntuu.

On hyvä muistaa, että tapahtumapaikan sijainnista riippuen pysäköinnin ohjaukseen voi varsinkin kulloistenkin rastien alkuvaiheessa tarvita 2 - 3 henkilöä. Muutoin väkeä tarvitaan kartanmyyntiin, tulospalveluun ja varsinkin kauden alussa mahdollisten uusien suunnistajien sekä rastireittiläisten opastamiseen / ohjaamiseen.

Ensikertalaisenkin pitää kokea, että rasteille on helppo tulla ja että tarvittaessa saa apua.

paluu

---------------------------------------------------------------------

TAPAHTUMAPAIKAN SUUNNITTELU

Kuntorastikävijöiden määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä järjestäjien kannattaa miettiä pysäköintiä ja itse tapahtumapaikan järjestelyjä (lähtö- ja maalipaikat, rastireitin maasto ja toteutus, opasteet), jotta eri toiminnot ovat sujuvia.

paluu

---------------------------------------------------------------------

RADAT JA RATASUUNNITTELU

Radoista tärkeimmät ovat RR/1H ja 3V. Osa maastoista on sen verran hankalaa, että RR-radan toteuttaminen voi olla vaikeaa. Näissä tapauksissa lapsille suunnitellaan oma, todella helppo, 1H-rata. 3V-rata saa olla suunnistuksellisesti haastava, mutta sen pituuden tulisi olla mielummin alle kuin yli 3 km.

 

Ratatyypit:

Kuntorasteilla on tarjolla ainakin seuraavat radat:

RR - Rastireitti/1H

 • pituus 1 - 2 km
 • tarkoitettu erityisesti junioreille
 • ei erillisiä rastimääritteitä
 • rastipisteet selkeästi havaittavia nauhoituksen varrella. Jollei siimaria ole, rastit sijoitetaan todella selkeisiin kohteisiin ja rastiväit voi kulkea turvallista reittiä 
   

3H - helppo

 • pituus 2 - 3 km
 • aloittelijoille ja junioreille
 • sanalliset rastimääritteet
 • selkeät rastipisteet polkujen tai muiden vastaavien selvästi havaittavien maastopisteiden läheisyydessä
   

4N - normaali

 • pituus 3 - 4 km
 • suunnistuksellisesti hieman 3H-rataa haastavampi
 • kuvalliset rastimääritteet
 • selkeät rastipisteet - pienet kohteet ison tukipisteen läheisyydessä ok, takana sopiva pysäyttävä kohde
 • HUOM! 4N ei ole sama kuin 3V + muutama lisärastipiste
   

3V - vaativa

 • pituus 2,5 - 3,5 km
 • kuvalliset rastimääritteet
 • monipuolisia haastavia rastivälejä ja rastipisteitä
   

5V / 7V

 • pituudet 4,5 - 5,5 ja 6 - 8 km
 • ne haastavimmat radat
 • kuvalliset rastimääritteet
 • rastipisteet ja rastivälit vaihtelevan haastavia

paluu

 

Tärkeimmät edellytykset onnistuneille radoille:

Metsässä sattuu ja tapahtuu eli kartta-alueilla voidaan tehdä hakkuita, niille voi ilmestyä uusia aukkoja tms. Jos nämä "mullistukset" havaitaan riittävän ajoissa, karttoja ehditään päivittämään ennen rasteja. Kartan pahimpia rytöjä kannattaa välttää, jos suinkin mahdollista - niistä harva nauttii. Metsässä kannattaa siis käydä ennen karttojen tulostamista.

Kuntorastitapahtuman luonteen vuoksi rastipisteiden ei tarvitse olla erityisesti vaikeita, ei edes pitkillä radoilla. Toisaalta välillä on kiva fiilistellä (esim.kallioalueet). Tärkeää on, että kultakin rastiväliltä löytyy riittävästi eväitä onnistuneeseen rastiottoon. Suunnistajien tasoeroista johtuen tuo onnistunut voi tarkoittaa kutakuinkin viivaa pitkin tapahtuvaa rastinottoa tai sitten vain aivan pientä hakua.

Kannattaa välttää rastin sijoittamista pieneen yksittäiseen maastonkohtaan, jota lähestyttäessä ei ole kartanlukukohteita (ns. bingo-rasti). Hyvänä esimerkkinä käyköön pieni kivi keskellä kartan vihreää aluetta - no, hyvä suunnistaja löytää nämäkin. Rinnerastit tuppaavat olemaan vaativia eli näillä voi koetella suunnistajia.

Epävarmoissa tilanteissa rastipisteen sijainti kannattaa varmistaa lähestymällä sitä useammasta suunnasta. Jos kaikesta huolimatta epävarmuus jäi vaivaamaan, rastipisteen sijainti kannattaa vaihtaa.

paluu

 

Ratasuunnittelun toteutus:

1) ALUSTAVA SUUNNITTELU - Tee alustava ratasuunnitelma alueelta olevalle vanhalle kartalle. Karttoja löytyy seuran varastolta. Voit pyytää myös alueen kartan pdf-tiedostona tai paperisena, mikäli varastolta ei karttaa löydy.

2) MAASTOKATSELMUS - Alustavan suunnittelun jälkeen kannattaa käydä paikanpäällä toteamassa suunnitelman toimivuus ja kartan ajantasaisuus varsinkin rastipisteiden ympäristössä. Mikäli kartta vaatii päivittämistä, tee näistä mahdollisuuksien mukaan myös merkinnät (päivitys voidaan tehdä myöhäisempänäkin ajankohtana).

3) LOPULLINEN RATASUUNNITTELU - Maastokatselmuksen jälkeen ratoihin tehdään tarvittavat muutokset.

4) SUUNNITELMA KARTTAVASTAAVALLE - Valmis suunnitelma toimitetaan joko sähköisenä tai paperina. Suositeltavin toimitustapa on OCAD-tiedosto (.ocd)

Käytä ensisijaisesti leimasinkoodeja: 65 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 100. Numerot 100:sta eteenpäin on varattu rastireitti- ja kilpailukäyttöön.

Huom. emit- leimasimia 66,68,86 ja 89 ei ole olemassa eli niitä ei voi käyttää vaikka rataohjelma niitä ehottaakin.

paluu

 

Paperikarttalähtöinen suunnittelu

Karttavastaava suositelee seuraavanlaista toimintatapaa:

1. Piirrä yhteen paperikarttaan kaikkien ratojen rastiympyrät ja viereen rastikoodit.

2. Liitä mukaan erillisellä paperilla rastikoodeja vastaavat määritteet (rastipisteen asemointia varten), esim. 71 = kivi; 1,5 m eteläsivu; 72 = polun haara, . . .

3. Liitä mukaan, myös erilliselle paperille, tiedot jokaisesta radasta erikseen koodeineen, siinä järjestyksessä kuin rata kierretään. Merkintä esim. 3H = L, 71, 72, 83 74, 85, M. Näiden tietojen perusteella kartanpiirtäjän on helppo tehdä ratakohtaiset kartat.

4. Jos kartta vaatii päivittämistä, niin korjaukset tehdään mielellään erilliseen puhtaaseen karttaan punakynällä tai muuten selkeästi erottuvasti.

5. Karttavastaavalle ei tarvitse toimittaa jokaisesta radasta omaa erillistä karttaa, jos olet toiminut edellä olevan ohjeistuksen mukaan.Toimita paperisuunnitelma hyvissä ajoin edellisellä viikolla karttavastaavalle tai skannaa ja toimita se sähköisenä.

paluu

 

Rastireitin suunnittelu

Rastireittisuunnitelma tehdään omana karttanaan (1:10000/1:5000). Rastireitin ratamerkinnät tehdään suoraan kartalle. Piirrä rastireitin siiman reitti malliin mahdollisimman tarkasti, rastimääritteitä ei reitille tarvita. Katkaise viiva rastipisteen molemmin puolin, jolloin rastin tarkka sijoituspaikka ei jää viivan alle ja on hyvin havaittavissa.

Rastireitti pitää sijoittaa helppokulkuiseen maastoon. Reitti tukeutuu selkeisiin kartanlukukohteisiin (polut, isot kivet, jne.).

Rastireittikartta voidaan tulostaa samalla muiden karttojen kanssa, kunhan valmis kartta toimitetaan karttavastaavalle.

paluu

 

Sähköinen ratasuunnittelu

Piirrä valitsemassasi kuvankäsittelyohjelmassa karttakuvaan rastiympyrät ja -koodit. Liitä mukaan määritteet ja ratatiedot. Jos teet ratasuunnittelun suoraan OCAD-ohjelmalla, niin lähetä se asianmukaisesti nimettynä; js_radat_ppkkvv.ocd.

Muun sähköisen median (CD-levy tai muistitikku) sekä paperisen materiaalin voi toimittaa hyvissä ajoin edellisellä viikolla kirjekuoressa seuran varaston pöydälle tai karttavastaavan kanssa erikseen sovittuun paikkaan määräaikaan mennessä.

Lisää karttatiedostoon mahdollisen kuntorasti-isännän nimi siinä muodossa, kuin se kuntorastikalenteriin on kirjoitettu.

paluu

 

Karttavastaavan yhteystiedot

Yhteydenotot ja Ocad- tai scannatut karttatiedostot voi lähettää ensisijaisesti sähköpostilla osoitteisiin: kartat(at)jrv.fi tai pekka.kuusipohja@elisanet.fi tai olli.lahtomaki@gmail.com.  Kiireellisissä tapauksissa myös puh. 040 413 2602 (Pekka) tai 040 861 2699 (Olli). Jos olet valinnut paperilähtöisen eli käsin piirtämisen, niin sen aineiston toimittaminen olisi hyvä tehdä vaikka edellisen viikon kuntorasteilla tai perjantaina, koska silloin ratojen piirtäjälle jää riittävästi aikaa OCAD-karttojen piirtämiseen ja tulostamiseen.

Ilmoita myös ratamestarin puhelinnumero, joka lisätään kartalle. (eksyneiden ja mahdollisesti loukkaantuneiden on silloin helpompi ilmoittaa itsestään ratamestarille)

Karttojen tulostus: Varmista, että karttaan tulostuu mahdollisen kuntorasti-isännän nimi siinä muodossa, kuin se kuntorastikalenteriin on kirjoitettu. Tulosta kartat hyvälaatuiselle "karttapaperille" (yleensä käytetty 100g/m2).

paluu

---------------------------------------------------------------------

ENNAKKOINFOT JA VIESTINTÄ

Viimeistään tapahtumaviikkoa edeltävänä perjantaina jätetään Jämsän Seutu - lehdelle osoitteeseen toimitus.jamsanseutu(at)almamedia.fi (ilmestyy ma ja pe) ennakkojuttu, josta selviää ainakin lähtöpaikka ja opastus sinne. Ennakko voi sisältää lisätietoa maastosta, radoista ja paikoituksesta ja ehdottomasti kunnon hehkutuksen. Mikäli järjestelyissä on jotain normaalista poikkeavaa, pitää niistä ehdottomasti mainita. 

Tapahtumasta viestitään myös Somessa. Jollei sitä halua itse tehdä, tehdään se keskitetysti käytettävisä olevin tiedoin. Myös kuntorasti-isäntä mainitaan some-kanavissa. 

Paikoitus- tai lähtöpaikkalinkki lisätään kuntorastikalenteriin seuraavasti. Ellet osaa tai pysty tekemään ohjeen mukaan, niin lähetä tieto osoitteeseen kuntosuunnistus(at)jrv.fi.

 1. Määrittele latitude ja longitude koordinaatit http://latitude-longitude.net/ osoitteessa seuraavasti
   
 2. Lähde liikkeelle esimerkiksi Jämsä-nimisen kaupungin haulla


   

 3. Etsi tarkempi paikka ja kopioi Longitude ja Latitude arvot karttakuvan alta, eli tässä 61.900024, 25.129766.


   

 4. Lisää kuntorastikalenteriin paikan teksti, tässä "Haaralankangas". Maalaa teksti kursorilla ja valitse "Lisää linkki/muokkaa linkkiä" 


   

 5. Lisää "Osoite"-kenttään seuraava merkkijono siten, että "lat=" ja "lon=" jälkeen tulee äsken löytämäsi koordinaattiarvot ja "str=" jälkeen oikea päiväys:
  /sites/default/files/js-rastit/leaflet.html?lat=61.900024&lon=25.1297668&str=23.4.2015


   

 6. Lisää Lisäominaisuudet välilehdelle "Suhde" kenttään "lightframe"


   

 7. Tässä on valmis linkki: Haaralankangas

paluu

---------------------------------------------------------------------

SUUNNITELMA SAIRASTAPAUKSIEN JA LUOKKAANTUMISTEN VARALTA

 

Ratamestariryhmän on käytävä jo ennen tapahtumaa läpi, kuinka toimitaan mahdollisissa sairaskohtaus-/loukkaantumistilanteissa.

Kuntorastitarvikkeista löytyy perusensiaputarvikkeet (sininen laukku), jotka pitää ehdottomasti olla mukana jokaisessa tapahtumassa.

Mahdollisissa vakavammissa loukkaantumis- tai sairaskohtaustapauksissa on hälytettävä ambulanssi. PC-salkussa on 1:50 000 aluekartta, jonka avulla on helpompi hahmottaa alueen tiestö ja näin ohjata apua oikeaan paikkaan. Suunnitelkaa asia etukäteen.

 

paluu

---------------------------------------------------------------------

 

KUNTORASTITAPAHTUMA

Seuraavassa käydään läpi tapahtumapäivään liittyvät toiminnot

paluu
----------------------

Ratojen "rakentaminen"

Vie edellisenä päivänä rastit ja leimasimet maastoon (samana päivänä asutuksen lähelle ja ulkoilualueille). Kirjaa listoihin lainaamiesi leimasimien koodit. Kiinnitä leimasin lipun viereen roikkumaan narusta, ei irralleen maata vasten. Varmista vielä, että valmiin kartan rastipiste vastaa ratasuunnitelmaasi.

HUOM! Tänä vuonna tarjotaan taas vaihtoehtoa hankkia kartta tapahtuman jälkeen Sport Heinosen kautta. Laita jo tässä vaiheessa rastipisteeseen kuitunauha (löytyy varastolta). Näin radan kiertäminen tapahtuman jälkeenkin on mahdollista.

paluu

----------------------

Mitä varastolta mukaan tapahtumapäivään

Kaikki rasteilla tarvittava löytyy JRV:n varastolta. Kokonaisuus on pyritty suunnittelemaan sellaiseksi, että se mahtuu farmariauton perään...tarvitaan ehkä kaksi. :)

Tässä kuva varastolta, missä rastitavarat pitäisi olla.

Voit toki käyttää myös JRV:n kärryä, joka löytyy vanhan poliisitalon eteläpäädystä, Virkatie 1 (linkki tässä). Kärry on lukossa ja avain siihen on varastolla.

Kärryssä on karttaseinä, pöydät sekä lähtö- ja maalitoimintojen opasteet.

 

Tässä muistilista, mitä kannattaa ottaa mukaan:

 • ratatarvikkeet luonnollisesti + lähtö- ja maalileimasimet
   
 • tulospalvelun tarvitsemat laitteet
   
 • kartanmyyntiin pöytä + tuolit (kuva uudesta pöydästä)
  - kelistä riippuen telttakatos ja kelistä riippuen harukset
   
 • karttaseinä kartanmyyntiin (katso kuva karttaseinästä pystytettynä)
   
 • tulospalveluun pöytä + tuoli (kuva uudesta pöydästä)
   
 • JRV:n viiri asetettavaksi maalipisteeseen
   
 • tarvittava määrä ajo-opasteita (kuvia opasteísta)
   
 • tarvittava määrä lähiopasteita (katso kuvat opasteista)

  Lähiopasteet on varastolla yhdessä laatikossa.
   

 • lähtö- ja maalitoimintojen opasteet (katso kuvat opasteista)
   
 • KUNTORASTI I -laatikko, joista löytyvät seuraavat tavarat
  • kassalipas, jossa 50 € pohjakassaa valmiina
  • emit-laatikko (vuokraemitit)
  • Juniori-EMIT laatikko (junioripassilaisia varten)
  • kuntorastikansio
  • esitteitä (suunnistajavakuutus + aloitteleville pari)
  • A4-paperia
  • keltaisia liivejä henkilökunnalle päälle puettavaksi
  • varakarttamuoveja
 • KUNTORASTI II -laatikko, joista löytyvät seuraavat tavarat
  • säilytyslaatikko avaimille, yms.
  • kuitunauhaa rastipisteiden merkkaamista varten
  • maakiiloja teltalle + karttaseinälle
  • jätesäkkejä
  • narua
  • nippusiteitä
  • teippejä
  • kyniä ja tusseja
  • sakset, nitoja
 • KUNTORASTI III -laatikko, joista löytyvät seuraavat tavarat
  • lähtö- ja maalitoimintoihin leimasintelineet
  • tähän voit koota myös muuta rastitavaraa...leimasimet, liput, ym.
 • KUNTORASTI IV -laatikkoon mahtuu noin 80 pillimehua.
  • Pillimehut 14 vuotiaille ja sitä nuoremmille suunnistajille! Varaudu jopa 100 pillimehuun. Ne on helppo palauttaa varastolle, mutta kesken loppuminen saattaa pahoittaa pienen suunnistajan mielen
 • EA-laukku (sininen iso malli)

paluu

----------------------

Tapahtumapaikan rakentaminen

Tapahtumapaikalle opastamiseen käytetään sekä varastolta löytyviä opastetauluja + rastilippuja. Opasteet laitetaan paikoilleen tapahtumapäivänä. Hyvä periaate on, että parempi "liikaa" kuin liian vähän opasteita, sillä kaikille kuntorastikävijöille paikat eivät ole entuudestaan tuttuja.

Tapahtumapaikan lähellä käytetään myös uusia opastetauluja (= lähiopasteet) mm. ohjaamaan pysäköintiä, varoittamaan suunnistajista.

Tapahtumapaikalla valmistellaan myös

 •  kartanmyyntipiste
 •  lähtö ja maali
 • tulospalvelu (katso tarkemmat ohjeet)
 • rastireittijärjestelyt.

Järjestelyt ovat toivottavasti valmiit ennen ilmoitettua tapahtuman alkua. Metsään voi laskea, kun järjestelyt ovat valmiit. Älä anna kuitenkaan tapahtumapaikalle mahdollisesti varhain saapuvien häiritä valmistelutyötäsi.

Kuntorasti-isännällä on oikeus tulla mukaan tapahtumaan omalla ständillään.  Jos näin tapahtuu, katsotaan tapahtumakeskuksesta sille sopiva paikka.

paluu

----------------------

Tulospalvelu

HUOM! PC:n akku, BT-lämpökirjoitin ja ZS10-lähetin kannattaa laittaa lataukseen tapahtumaa edeltävänä päivänä.

Tulospalvelulaitteiston kokoamiseen ja ratojen määrittämiseen tarvittava ohje löytyy koneen laukusta. Voit tutustua ohjeeseen myös tästä linkistä (html). Varmista, että lämpökirjoittimeen on riittävästi paperia mukana. Tulokset lähetetään tapahtumapaikalta eteenpäin.

Pillimehu tarjotaan kaikille 14 vuotiaille ja sen alle oleville suunnistajille radasta riippumatta.

paluu

----------------------

Kartanmyyntipiste

HUOM! Rakennathan kartanmyyntipisteen / lähtöpaikan toiminnot siten, että myös ensimmäistä kertaa rasteille mahdollisesti tuleva osaa toimia.

Kartanmyyntipisteessä käytetään aina karttaseinää + pöytää.

paluu

-----------

Kuntorasti-kansio

Punaisesta kuntorastikansiosta löydät

 • hinnastot
 • ohjeen erilaisista maksuvälineistä ja niiden vastaanottamisesta
 • tiedot voimassa olevista yrityssopimuksista
 • kirjekuoret kuntorastitapahtuman tietojen ilmoittamista varten
 • emit-vuokrauslistoja
  (käytetään myös manuaaliseen metsään kirjaamiseen)
 • isoja muovitaskuja karttanippuja varten (=pysyvät tuulessakin paikallaan)

Kansiooon kannattaa tutustua etukäteen.

paluu

------

Rasti- ja junioripasseista

Hiphei...rastipassilistalla on nykyään myös junioreita eli niitä, jotka ovat hankkineet pelkän kuntorastien rastipassin!!

 • osallistumisoikeus perustuu nimeen rastipassi-listassa. Nimen puuttuminen listasta voi olla mahdollista ainoastaan silloin, jos passi on ostettu listojen tulostamisen jälkeen. Näissä tilanteissa suunnistajalla on toivottavasti tosite ostosta mukanaan. Kirjataan ostajan nimi listan loppuun
 • nimet on aakkostettu sukunimien mukaan, joten löytäminen nopeaa
 • HUOM! Rastipassin hankkinut saattaa toimittaa mahdolliset maksusetelit kartanmyyntiin. Otetaan ne vastaan ja kirjataan tapahtuman tilitys kuoreen.

paluu

-----------

Sarjaliput

Yleisesti sarjalippuista:

 • sarjalipun voi hankkia suoraan kartanmyyntipisteestä tai etukäteen netistä
 • vastaanotetut sarjaliput laitetaan tapahtuman jälkeen samaan kuoreen Smartumin seteleiden kanssa.

Netistä etukäteen ostettujen sarjalipput:

 • asiakas on voinut ostaa netistä etukäteen sarjalipun ja maksanut sen. Näistä asiakkaalla pitäisi olla mukanaan maksutosite, jota vastaan sarjalippuvihko luovutetaan.
 • luovutetuista sarjalipuista tehdään merkintä tapahtumatietojen ilmoituslomakkeeseen (nimi ja sarjalippunumerot)

Sarjalippujen myynti kartanmyyntipisteessä:

 • kartanmyynnissä sarjalippujen myynti ainoastaan käteisellä.
 • myydyistä sarjalipuista tehdään merkintä tapahtumatietojen ilmoituslomakkeeseen (nimi ja sarjalippunumerot)
   
 • laittakaa viestiä talous@jrv.fi, mikäli kassalippaassa ei ole sarjalippuja jäljellä tai ne on vähissä (= alle 3 nippua)

‚ÄčMaanomistajat

Suunnistuksen suurimmat tukijat ovat alueiden maanomistajia, jotka mahdollistavat harrastuksen omissa metsissään. Usein tapahtumakeskukset sijaitsevat lähellä taloja, jolloin niistä saattaa tulla ihmisiä katsomaan kuntosuunnistustapahtumaa. Heille kannattaa reippaasti kertoa kuntorasteista ja jopa tarjota mahdollisuutta lähteä itse lajia kokeilemaan. Kun meille yleensä aina jää karttoja yli, niin niitä voi maksutta maanomistajille antaa, ja kertoa, että voi vaikkapa lähialueen kohteita sieltä tutkailla. Karttoja voi kuntorastien päätteeksi vaikka lähimpiin postilaatiokkoihin jakaa.

paluu

-----------

Emit-vuokraus

Kuntorastikansiosta löytyy emit-vuokrauslistoja.

Jokaisesta tapahtumasta täytetään oma lista.

Emit-kortit on tarrotettu lyhyillä numeroilla. Voit käyttää näitä lyhyitä numeroita ilman JRV-tekstiä. Mikäli tarra puuttuu, kirjataan emitin oikea numero.

Vuokraajasta kirjoitetaan selkeästi

 • emit-kortin tunnus
 • nimi (+ harkinnan mukaan puhelin)
 • ruksi, kun palautuu

Samoja EMIT-kortteja käyttävät myös junioripassilaiset, jotka tarvitsevat laina-EMITin.

paluu

-----------

Ilman emitiä metsään lähtevät

Henkilö, joka lähtee metsään ilman emitiä, kirjataan emit-vuokrauslistalle. Emit-tietoja ei luonnollisesti täytetä.
 

paluu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

TOIMENPITEET TAPAHTUMAN JÄLKEEN

Tapahtumapaikan siisteys - Tapahtuman järjestäjät huolehtivat, ettei tapahtumapaikalle eikä parkkialueelle jää roskia, kuten mehupurkkeja yms.
 

Leimasimet ja liput - Tapahtuman jälkeen hae leimasimet ja liput asutuksen läheltä ja ulkoilualueilta jo samana iltana pois, sekä mahdollisimman pian muualtakin. Muista viimeistään tässä vaiheessa merkitä rastipisteet kuitunauhalla!

Palauta kaikki leimasimet varastolle kukin omaan naulaansa.

Järjestäjä on vastuussa kaikista lainaamistaan leimasimista.
 

Rastireitin nauha - Rastireittiä purettaessa kelaa merkintänauha tiukasti kelalle siten, että löysiä kohtia ei pääse syntymään.
 

Tavaroiden palauttaminen varastolle - Palauttakaa kaikki tapahtumassa olleet tavarat varastolle omille paikoilleen, jotta seuraavan on ne helppo sieltä ottaa. Erityisesti kiinnitä huomiota kuntorastilaatikoihin, jotta niissä olevat tavarat pysyisivät matkassa koko kauden. Kunkin laatikon kyljessä on lista, mitä tavaroita laatikon pitäisi sisältää.

Mikäli käytät seuran kärryä tavaroiden kuljettamisessa, ÄLÄ JÄTÄ KÄRRYYN VARASTOSTA OTTAMIASI TAVAROITA.
 

paluu

------------------------------------------------------------------------------------------------

MUITA OHJEITA / LINKKEJÄ

 

SSL: Järjestä kuntosuunnistus 
Suunnistus ja jokamiehenoikeus

 

 


 

JRV:N KANSSA YHTEISTYÖSSÄ:

 


 


 

 


JÄMSÄ

Powered By Drupal