JRV:n strategiset painopisteet 2021

 

Seuraavassa on esitetty seitsemän strategista painopistettä vuoteen 2021 mennessä, joiden avulla JRV:lla on mahdollista edelleen kehittyä ja parantaa toimintaansa

 

Jäsenistöstä huolehtiminen siten, että kaikkia muistetaan tavalla tai toisella. Tämä on tärkeää koska jäsenistö omalla toiminnallaan valmennuksen, harjoitusten, kilpailujen järjestämisen, talkootöiden jne. kautta mahdollistaa jatkuvasti hyviä tuloksia. Jäsenistöä voidaan vuosittain muistaa esimerkiksi tarjoamalla yhteisiä koulutuksia, ohjattuja valmennuksia ja talvikaudella salivuoroja

Laadukkaan kuntorastitoiminnan ja kartoituksen kautta seuralla on myös mahdollisuus saada mukaan uusia aktiivisia toimijoita unohtamatta myöskään kuntorastitoiminnan taloudellista merkitystä. Kuntorastitoimintoja voidaan esimerkiksi jatkossa parantaa kehittämällä hyvin käynnistynyttä rasti-isännyystoimintaa ja järjestämällä polkujuoksutapahtumia

Seuran suunnistustoiminnassa keskitytään pääsääntöisesti kesä (tossu)suunnistukseen.

Nuorisotoimintaa on tarkoitus vahvistaa edelleen kilpailujen ja valmennuksen kautta ottaen huomioon arvokilpailuissa menestyminen. Nuorten eri ikäryhmille järjestetään myös taitotasoharjoituksia ja talvikaudella sisäharjoituksia

Kilpailujen järjestämisessä keskitytään entistä enemmän arvokilpailujen järjestämiseen. AM-kisat järjestetään Keski-Suomen suunnistuksen kilpailukalenterin mukaisesti. Tätä kautta seuralla on mahdollisuus pitää yllä taloudellista vakautta.

Kehittymisen kannalta on myös tärkeä seurata ja havainnoida uusia mahdollisia toimia, joista voisi olla hyötyä sekä urheilullisesti ja taloudellisesti. Yhtenä esimerkkinä tästä on tänä vuonna yhteistyökumppanin kanssa järjestetty Himos TrailRun-tapahtuma(polkujuoksu).

Seuran markkinointiin ja viestintään täytyy saada uudenlaista otetta. Tavoitteena tulee olla muutamien pitkäaikaisten ja taloudellisesti merkittävien yhteistyökumppaneiden hankinta.

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Seuran toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tukea suunnistusharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippusuunnistusta sekä tarjota mahdollisuuksia ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen.

Arvot

Vapaaehtoisuus

Seuratoimijoiden työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan positiivisella mielellä.

Ihmisläheisyys

Toiminta on kaikkia harrastajia ja erilaisia kulttuureja huomioon ottavaa. Erilaiset persoonat ovat voimavaramme ja he tuovat esiin uusia ajatuksia seuratoiminnan kehittämiseen.

Yhteisöllisyys

Valiokunnat muodostavat positiivien yhteisön. Seuran toimintailmapiiri on mukaansa tempaava ja kannustava.

Laadukkuus

Tehtävät hoidetaan hyvin, vastuuntuntoisesti ja määräajassa. Meillä on valmius muuntua ja kehittyä. Seuran antaa mahdollisuudet laadukkaaseen toimintaan.

Visio

-JRV on suunnistusseura, jossa voi hyvässä seurassa ja edullisesti harrastaa suunnistusta iästä, sukupuolesta ja taitotasosta riippumatta. Seurassamme on tilaa sekä kuntoilijoille että kilpailijoille

- JRV:n nuorisotoiminnan tavoitteena on täyttää Nuori Suomi-sinettiseuran kriteerit.

- JRV on vakaan talouden omaava suunnistusseura. Vakaan talouden avulla turvataan toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen.

- Ohjaajien valmentajien koulutus on jatkuvaa. Näin seuran jäsenille voidaan taata laadukas toiminta.

- Kartoittajia ja ratamestareita kouluttamalla mahdollistetaan uusien maastojen kartoittaminen ja suunnistuspaikkojen luominen sekä kilpailujen järjestäminen säännöllisesti.

- JRV kannustaa jäseniään kovienkien kilpailullisten tavoitteiden saavuttamiseen.

- JRV:lla on vakiintuneita yhteistyösuhteita muiden seutukunnan urheiluseurojen kanssa.

Valiokunnat

-Nuoriso

-Valmennus

-Kuntosuunnistus

-Kartta- ja kilpailutoiminta

-Seuratoiminta

-Talous

Hallinto

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenpidosta ja omaisuudesta huolehtii, sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voivat olla johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Seuran kaikille jäsenille avoimia yleisiä kokouksia ovat kevätkokous (maaliskuun loppuun mennessä), jossa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä syyskokous (marraskuun loppuun mennessä), jossa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Valiokunnat tekevät esityksensä toiminta- ja taloussuunnitelmistaan sekä kokoonpanoistaan. Johtokunta käsittelee ja vie esitykset seuran yleiselle kokoukselle, joka päättää asiat. Valiokunnat kokoontuvat tarpeen mukaan.

Seuran toimintaa ohjaa käytännön tasolla vuonna 2017 laaditut JRV:n strategiset painopisteet 2021. Painopisteet ovat:

1.) Jäsenistöstä huolehtiminen

2.) Laadukas kuntorastitoiminta

3.) Kesä(tossu)suunnistus

4.) Nuorisotoiminta

5.) Arvokisojen järjestäminen

6.) Uudet avaukset

7.) Markkinointi

 

Nuorisovaliokunta

Toiminta-ajatus

Tarkoitus on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa suunnistusta omista lähtökohdista sekä harraste- että kilpailumielellä.

Tavoite

Tavoitteena on tarjota monipuolista ohjattua liikuntaa suunnistuksen parissa. Toiveena on saada vuosittain toimintaan lisää ohjaajia, joiden kanssa toimintaa kehitetään edelleen vastaamaan tarpeita. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada lapset ja nuoret pysymään mukana seuran toiminnassa harrastajina, seuratoimijoina ja kilpaurheilijoina.

Painopiste

Pyrimme kehittämään nuorten kilpailevien suunnistajien valmennusta yhdessä valmennusvaliokunnan kanssa. Suunnitelmissa on jatkaa nuorten kilpavalmennusryhmää. Nuorempia suunnistajia pyritään edelleen innostamaan kilpailemaan – kilpaileminen on tapa harrastaa tätä lajia, kynnys osallistumiselle pidetään matalana.

Ryhmäjako

Juniorit on jaettu suunnistuskoulussa kolmeen eritasoiseen ryhmään

1. Aloittelevat ja rastireittiläiset alle 10v

2. Kokeneemmat rastireittiläiset ja aloittelevat suoran suunnistajat 10-12v

3. Suoran suunnistajat 12-13v ->

Joka ryhmällä on vastuuhenkilöt, jotka suunnittelevat toiminnan rungon. Viikkorasteilla suunnistetaan pääsääntöisesti omatoimisesti tai oman huoltajan kanssa. Uusille suunnistuskoululaisille järjestetään eriytetty ohjaus ensimmäisillä kerroilla.

Toiminta

• Saliharjoitukset vko 43-vko 13 keskiviikkoisin klo 18.00-19.15 Vitikkalan koulu

• Seuran talviharjoitukset

‚ó¶ Markon rallit

‚ó¶ Korttelicup

• Suunnistuskoulu

• Juniori-cup viikkorasteilla

Koulutus

Ohjaajakoulutusta ohjaajille, vanhemmille (oman lapsen ohjaamisen tukemiseen) ja junioreille.

Ohjaajatapaaminen – osallistutaan valtakunnalliseen tapaamiseen tammikuussa.

Leirit ja kisat

•Seuran kotileirit ja harjoitusleirit yhdessä valmennusvaliokunnan kanssa

•Leimausleiri (Imatra 3.-6.6.19)

•Oravapolkuleiri (Viitasaari)

•Kultainen kompassi

•AM-Kisat

•Särkänniemisuunnistus

•Mikonpäivän suunnistus

•Nuorten Jukola (Turku )

•KLL:n kisat (Keuruu)

Valmennusvaliokunta

Tarkoitus on luoda mahdollisuudet kehittyä niin henkilökohtaisesti kuin joukkueenakin naisten ja miesten sarjoissa sekä nuorissa. Erityisesti tuetaan niitä yksilöitä, jotka harjoittelevat ja kehittyvät tavoitteellisesti. Valmennustoiminta ja taloudellinen resurssi painotetaan ns. tossusuunnistukseen. Valmennustoiminnassa keskitytään nuorten valmennusryhmän toimintaan. JRV:n toiminnan mukaisesti kaikkia suunnistuksen lajeja voi seurassa kuitenkin harrastaa.

Tavoitteet:

 1. • Joukkueita SM-viestiin

 2. • Lisätä edelleen kilpailuissa käyvien junioreiden lukumäärää

 3. • Henkilökohtaisella tasolla saada pääsarjoissa urheilijoita SM-kisojen A-finaaliin sekä nuoria plaketti- ja mitalisijoille

 4. • Tavoitellaan paikkoja Liiton valmennusryhmissä sekä mitalia MM- ja EM-kisoissa

Harjoittelu ja sen tuki

JRV tukee kilpasuunnistajiaan järjestämällä säännöllisesti harjoituksia ja leirejä, osallistumalla kilpailumaksuihin, tukemalla urheilijasopimusrahalla ja mahdollisilla yhteistyökumppaneiden tarjoamilla eduilla erikseen sovittavat kriteerit täyttäviä urheilijoita.

JRV:n panostaa edelleen yli 13 vuotiaiden kilpasuunnistajien valmennusryhmän toimintaan. Valmennusryhmä on suunnattu niille nuorille, jotka panostavat kilpailuihin ja harjoittelevat suunnitelmallisesti.

Valmennustuki ostetaan ryhmälle Mia Tainilta, jonka tehtävänä on koordinoida ja suunnitella harjoitukset ja analysoida ryhmän suunnistustaitoa. Valmennusryhmän toiminta arvioidaan syksyllä 2018 ja valitaan ryhmään seuraavan vuoden urheilijat. Fysiikkaharjoituksia voidaan toteuttaa ryhmälle leirien yhteydessä. Ryhmän harjoittelu ja taidollinen valmennus toteutetaan seuran järjestämillä leireillä, jossa valmentaja pystyy panostamaan taitoharjoituksiin.

Leirikalenteri on edelleen työnalla ja lopullinen kalenteri varmistuu päivämäärien osalta, kun saadaan tarkennettua liiton valmennusryhmät sekä katsastuskilpailut. Kaksi ensimmäistä leiriä on budjetoitu vuodelle 2018.

 1. • 2-4.11.vuoden 2019 aloitusleiri, Kisakeskus Pohja

 2. • joulukuussa kotileiri, (ajankohta tarkentuu)

LEIRITYSSUUNNITELMA 2019

 • • Kotileiripäivä 5.1.2019

 • • Urheiluopistoleiri 25.-27.1.2019

 • • Etelän hiihtolomaleiri 20.2.-4.3.2019 (Omakustanne)

 • • Kotileiripäivä maaliskuu

 • • Varhaiskevätleiri maaliskuun loppu/huhtikuun alku

 • • Pääsiäisleiri/Seuran kevätleiri 19.-22.4.

 • • Leiri toukokuu

 • • Kesäleiri heinä-elokuu

 • • Leiripäivä elo-syyskuu

 • • loka/marraskuu kauden 2020 aloitusleiri

 • • Kotileiri Joulukuu

Leirit on suunniteltu seuraavan kauden kilpailukalenteria silmällä pitäen ja maastotyypit haetaan leireille nuorten arvokisojen katsastuskisoja ja SM-kisoja varten. Leirit ja harjoitukset ovat avoimia seuran kaikille jäsenille ja niistä ilmoitetaan seuran sähköpostiringissä sekä nettisivuilla. Ulkomaanleiri on kokonaan omakustanteinen. JRV tukee seuran kevätleiriä ryhmän ulkopuolisille seuran jäsenille talousarvion puitteissa.

Urheilijasopimukset

Solmitaan mahdollisia urheilijasopimuksia. Urheilijasopimuksia käytetään kannusteena motivoimaan ja sitouttamaan urheilijoita seuraan. Määrä mukautetaan urheilijan menestyksen mukaisesti. Tuki voi olla myös seuralle yhteistyösopimuksien kautta tulevia lahjakortteja. Seura tukee nuoria, jotka ovat valittu Suunnistusliiton valmennusryhmiin tossusuunnistuksessa.

Harjoittelun päälinjat kaudella 2019:

 • • Nuorten yli 13 vuotiaiden suunnistustaidon lisääminen, nuorten valmennusryhmän puitteissa

 • • Suunnistusjuoksuvauhdin lisääminen toteutetaan kovavauhtisina harjoituksina (esim. korttelicup, ”Markon rallit” ja kotileirien yhteydessä järjestettävät harjoitukset). Korttelicupissa pyritään edelleen lisäämään nousussa ollutta kävijämäärää ja saamaan myös uusia nuoria mukaan.

 • • Pitkät Pk-lenkit järjestetään syksyllä ja talvella mm. karttavaelluksina, talvella polkujuoksuina

 • • Vuodelle 2019 järjestetään sunnuntaisin kehonhuoltoon valmennus

 • • Taitoharjoituksia pyritään järjestämään entistä enemmän

 • • Suunnistuksen mieltäminen kestävyysurheiluksi. Luodaan ilmapiiriä, jossa riittävä määrällinen ja tehollinen harjoittelu koetaan mielekkääksi.

 • • Lapsia ja nuoria kannustetaan kilpailuihin osallistumiseen.

Harjoittelun viikkorunko:

Talvi: ”Markon rallit” tai kovavauhtisia juoksuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan, pe jumppa, la korttelicup/yhdistelmätreeni ja sähly, su pitkä PK-lenkki ja kehonhuolto

Kesä: ti taitoharjoitus, to JS-rastit

Pääkilpailut:

 • • Tiomila

 • • Jukola- ja Venlojen viesti

 • • Halikko-viesti

 • • SM-kilpailut

 • • Aluekilpailut

 • • Nuorten Jukola

Valmennus- ja koulutuskulut

Ohjaus- ja valmennustoiminnan tavoitteena on varmistaa nuorten kehitys lajissaan. Päästrategia on ohjata ja valmentaa nuoria ryhmänä, mutta seura luo myös mahdollisuuksia pidemmälle ehtineille nuorille yksilölliseen valmennukseen. Valmennuksen painopiste on nuorissa, jotka panostavat tossusuunnistukseen.

Seura korvaa valmennus-, ratamestari-, valvoja- sekä mahdolliset seuratoimintakoulutukset. Lisäksi seura korvaa salivuokrat ja SSL:n leirien omavastuut budjetin sallimissa rajoissa.

Kuntosuunnistusvaliokunta

Kuntorastitoiminnan tavoitteet

 • • Luoda JRV:n toimesta toiminta-alueelle edellytys säännölliseen kuntosuunnistuksen harrastamiseen

 • • Järjestää seuran aktiivisuunnistajille säännöllinen mahdollisuus lajinomaiseen perusharjoitukseen

 • • Hankkia uusia harrastajia suunnistuksen ja seuratoiminnan pariin

 • • Hankkia tuloja seuratoimintaan

 • • Järjestää hyvähenkisiä kuntosuunnistustapahtumia, joihin on helppo osallistua ja joiden järjestämiseen on halukkuutta

 • • Luoda seuran jäsenille mahdollisuuksia oppia suunnistustapahtuman järjestämistä; ratasuunnittelua, tulospalvelua, OCAD-ohjelman käyttöä jne.

Kuntorastitoiminnan mittarit

 • • Kuntorastikauden aikana järjestetyt kuntorastit ja niiden yhteenlaskettu osallistujamäärä

 • o 25-30 tapahtumaa

  o Yli 5000 suoritusta

  • Uusien harrastajien saaminen suunnistuksen pariin

o 50 uutta aktiivista kuntorastikävijää

 • o Aikuisten suunnistuskoulun osallistujat, vähintään 20 henkeä

 • • Kuntorastitoiminnan nettotuotto

  o 12 000 € (tarkistettava)

Kuntorastikauden 2019 toiminta

JRV:n kuntorastien ytimenä ovat kesäkauteen ajoittuvat viikoittaiset Jämsän Seutu -rastit. Kuntorastit järjestetään hyvä tasoisina, yhteneväisellä konseptilla ja ajantasaisilla kartoilla. Ne järjestetään edelleen talkootyönä, kiertävällä periaatteella jäsenistön keskuudessa. Kuntorastien ratavalikoima mahdollistaa eritasoisten harrastajien rasteille osallistumisen. Hienot ja elämykselliset tapahtumat innostavat käymään säännöllisesti rasteilla.

Uusia harrastajia hankitaan kuntorasteille järjestämällä aikuisten suunnistuskoulu. Myös aktiivisella tiedotuksella, jutuilla eri kanavissa, yhteistyökumppanityöllä ja pitämällä osallistumisen kynnys hyvin matalana, innostetaan uusia harrastajia suunnistamaan. Erityisesti alkukaudesta panostetaan myös helppouteen kuntorasteille osallistumisessa.

Kehityksenä aiempaan kuntorasteilla lisätään ainakin osalla radoista 1:7500 mittakaavan karttoja. Rastireittirataa ei tarjota aiemmassa laajuudessa, koska sen suosio on keskikesän ja syksyn kuntorasteilla ollut työmäärään suhteutettuna vaatimaton. Sen sijaan tosi helppo 1H- tai 2H-rata tulee uudeksi ratavaihtoehdoksi pienimmille suunnistajille.

Kuntorasti-isännyyksiä myydään yhteistyökumppaniyrityksille. Lisäksi suurimmille yhteistyökumppaneille tarjotaan mahdollisuuksia ostaa kokonaiset kuntorastit nimiinsä. Näiden tuloksena lisätään tuloja, hankitaan uusia harrastajia sekä saadaan mukavaa vaihtelua tapahtumiin.

Suunnistusalueiden maanomistajat ja tiekunnat ovat kuntorastitoiminnan tärkeitä sidosryhmiä. Kauden alussa selvitetään mahdollisuus tavoittaa heidät esimerkiksi yhteiseen keskustelutilaisuuteen ja yhteistyössä varmistaa harrastusedellytysten jatkuminen yksityismetsissä ja -teillä.

Kuntorastien järjestäminen on JRV:n seuratoiminnassa edelleen mittava talkootyö. Järjestäjiä koulutetaan ennen kautta järjestelyjen perusteisiin. Kauden lopuksi järjestetään päättäjäiset, jolloin kerrataan onnistumiset ja kehityskohteet sekä palkitaan eri tavoin ansioituneet.

Kuntorastimaksut pidetään kaudella 2019 samoina kuin kaudella 2018. Kuntorastipäivän muuttamista torstailta keskiviikkoon selvitetään. Lopullinen ratkaisu tehdään talven aikana.

Kuntorastikalustoa uusitaan tarpeen mukaan. Toinen jämäkkä Pop-up -teltta kannattaa todennäköisesti hankkia, sillä käyttöähän lienee myös SM-yö –kilpailujen järjestelyissä.

Kartta- ja kilpailuvaliokunta

Kilpailupuolella pääpaino on suunnistuksen SM-yökisojen järjestämisessä 27. – 28.09.2019. Kisaviikko ja varsinkin -viikonloppu tulee olemaan työntäyteinen, joten talkoolaisia tarvitaan. SM-yön järjestelyjä koordinoi kisaorganisaatio.

Polkujuoksupuolella ohjelmassa on sekä Winter Trail (08. – 09.02) että tietysti varsinainen Himos Trail (23. – 24.08). Molemmat tapahtumat ovat kaksipäiväisiä. Nämäkin tapahtumat tarvitsevat talkoolaisia: tehtävien kuvat vaihtelevat lumisten polkujen aukaisusta kesätapahtuman puhallinsoitin esityksiin.

Ja sellainen on kutina, että Hervotonkin järjestetään – ajankohta lienee lokakuun alun ensimmäinen lauantai, ellei sitten seuraava. Lisää tietoa on luvassa.

SM-yön tiimoilta Pohjois-Himoksen sekä Paljakan ja Materkankaan karttojen päivitys viedään loppuun (työ aloitettu kesällä 2018) – kartoittajana toimii Timo Joensuu.

Kartoitetaan uusia maastoalueita ja AM-partiosuunnistuskisan järjestäminen. Liikkuva koulu -hankkeeseen liittyvä MOBO-radan suunnittelu ja toteutus.

Seuratoimintavaliokunta

Jäsenten halukkuuteen osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen vaikuttaa ratkaisevasti ryhmän hyväksyvä ja palkitseva ilmapiiri. Johtokunnan tehtävänä on toteuttaa jäseniä kannustavaa ja palkitsevaa toimintaotetta. Merkkipäivien muistamisen ja ansiomerkkien jakamisen ohella tähdennetään jokaisen työpanosta arvostavaa osallistumismallia. Aktiivisen tiedottamisen ja henkilökohtaisten kontaktien kautta ylläpidetään kiinnostusta jäseneksi liittymiseen.

Seura pyrkii hyödyntämään toiminnassaan koko seuran jäsenistöä. Toiminnan perustana on jäsenien talkootyö, jossa myös kiinnitetään huomiota kiittämiseen ja kannustamiseen. Kokeneiden osaamisella ylläpidetään toimintaa ja toiminnan jatkuvuus säilytetään innostamalla mukaan uusia toimijoita.

Seuratoimintavaliokunta hoitaa myös seuravarustehankinnat.

Seurassa ylläpidetään vastavuoroista yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa. Tällä pyritään helpottamaan alueella järjestettävien suurempien tapahtumien organisointia.

Vuonna 2019 järjestettävät tapahtumat:

‚ěĘ Täydenkuun iltalenkit pykälään

‚ěĘ Himos Winter Trail

‚ěĘ Seuratoimintapäivä

‚ěĘ Kangasala Jukola

‚ěĘ Tossunpesijäiset

‚ěĘ Himos Trail

‚ěĘ SM- yösuunnistus

‚ěĘ Hervoton

Jäsenet hoitavat kilpailuilmoittautumiset itse Irman kautta. Kilpailumaksut hoidetaan keskitetysti kilpailuilmoittajan kautta.

Viestintä ja markkinointi

Viestinnän tarkoituksena on avoimen tiedottamisen avulla lisätä yleistä mielenkiintoa ja vahvistaa myönteistä mielikuvaa seuraa kohtaan.

Seuran sisäinen viestintä tapahtuu pääasiassa www-sivujen sekä seuran sähköpostiringin kautta. Seuran ajankohtaisista asioista saa tietoa nettisivuilta. Ajankohtaista on www-sivujen uudistaminen. Sisäiseen tiedottamiseen voidaan käyttää kuntorastikauden aikana myös kartanmyyntiseinää. Uusia ihmisiä yritetään tavoittaa mukaan toimintaan myös Facebookin sekä Instagramin kautta.

Pyritään saamaan Jämsän Seutuun lisää lehtijuttuja seuran toiminnasta ja urheilijoiden menestymisestä kilpailuissa. Kilpaurheilussa saavutettu menestys antaa seuralle julkisuutta ja tunnettuutta, mikä lisää sidosryhmien mielenkiintoa.

Talousvaliokunta

Talousvaliokunnan päätehtävä on varmistaa taloudenhoidon ajantasaisuus ja oikeanmukaisuus yhdessä muiden valiokuntien kanssa. Talouden kehitystä seurataan säännöllisesti johtokunnan kokouksissa taloudenhoitajan katsauksella.

Talousvaliokunnan muut tehtävät vuodelle 2019
‚óŹ Huolehtii seuran jäsenrekisterin ylläpidosta 
‚óŹ Kilpailuosallistumisten maksaminen yhdessä kilpailuilmoittajan kanssa
‚óŹ Sijoitustoiminta johtokunnan hyväksymien linjausten mukaisesti
Seuran pääasialliset tulonlähteet toimintavuonna ovat SM-yö ja Himos Trail -tapahtumat, kuntosuunnistustoiminta, jäsenmaksutulot sekä sijoitetuista varoista saatavat osinko- ja rahastotuotot 

 


 

JRV:N KANSSA YHTEISTYÖSSÄ:

 


 


 

 


JÄMSÄ

Powered By Drupal