Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

SEURAN TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on tukea suunnistusharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippusuunnistusta sekä tarjota mahdollisuuksia ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen.

 

ARVOT

Vapaaehtoisuus      

Seuratoimijoiden työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan positiivisella mielellä.

 

Ihmisläheisyys

Toiminta on kaikkia harrastajia ja erilaisia kulttuureja huomioon ottavaa. Erilaiset persoonat ovat voimavaramme ja he tuovat esiin uusia ajatuksia seuratoiminnan kehittämiseen.

 

Yhteisöllisyys

Toimialat ja valiokunnat muodostavat positiivisen yhteisön. Seuran toimintailmapiiri on mukaansa tempaava ja kannustava.

 

Laadukkuus

Tehtävät hoidetaan hyvin, vastuuntuntoisesti ja määräajassa. Meillä on valmius muuntua ja kehittyä. Seuran toiminta antaa mahdollisuudet laadukkaaseen toimintaan.

 

 

VISIO

 • JRV on suunnistusseura, jossa voi hyvässä seurassa ja edullisesti harrastaa suunnistusta iästä, sukupuolesta ja taitotasosta riippumatta. Seurassamme on tilaa sekä kuntoilijoille että kilpailijoille.

 • JRV:n nuorisotoiminnan tavoitteena on täyttää Nuori Suomi -sinettiseuran kriteerit.

 • JRV on vakaan talouden omaava suunnistusseura. Vakaan talouden avulla turvataan toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen.

 • Ohjaajien ja valmentajien koulutus on jatkuvaa. Näin seuran jäsenille voidaan taata laadukas toiminta.

 • Kartoittajia ja ratamestareita kouluttamalla mahdollistetaan uusien maastojen kartoittaminen ja suunnistuspaikkojen luominen sekä kilpailujen järjestäminen säännöllisesti.

 • JRV kannustaa jäseniään kovienkin kilpailullisten tavoitteiden saavuttamiseen.

 • JRV:lla on vakiintuneita yhteistyösuhteita muiden seutukunnan urheiluseurojen kanssa.

 

TOIMIALAT:

‚óŹ Nuorisosuunnistus

‚óŹ Kilpa- ja huippusuunnistus

‚óŹ Kuntosuunnistus

 

TUKITOIMINNOT:

‚óŹ Kartta- ja kilpailutoiminta

‚óŹ Seuratoiminta

‚óŹ Viestintä ja markkinointi

‚óŹ Talous

 

 

HALLINTO

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenpidosta ja omaisuudesta huolehtii, sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain.

 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voivat olla johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan kokoontuu 5 – 6 kertaa vuodessa.

 

Seuran kaikille jäsenille avoimia yleisiä kokouksia ovat kevätkokous (maaliskuun loppuun mennessä), jossa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä syyskokous (marraskuun loppuun mennessä), jossa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

 

Valiokunnat tekevät esityksensä toiminta- ja taloussuunnitelmistaan sekä kokoonpanoistaan. Johtokunta käsittelee ja vie esitykset seuran yleiselle kokoukselle, joka päättää asiat. Valiokunnat kokoontuvat tarpeen mukaan.

 

 

 

NUORISOVALIOKUNTA

Toiminta-ajatus

 

Tarkoitus on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa suunnistusta omista lähtökohdista – sekä harraste- että kilpailumielellä.

 

Tavoite

 

Tavoitteena on tarjota ohjattua liikuntaa suunnistuksen parissa ja vuosittain saada toimintaan lisää ohjaajia, joiden kanssa kehitetään toimintaa vastaamaan tarpeita. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada lapset ja nuoret pysymään mukana seuran toiminnassa harrastajina, seuratoimijoina ja kilpaurheilijoina.

 

 

 

Painopiste

 

Pyrimme kehittämään nuorten kilpailevien suunnistajien valmennusta yhdessä valmennusvaliokunnan kanssa. Suunnitelmissa on jatkaa vuonna 2016 aloittanutta nuorten kilpavalmennusryhmää.

 

Ohjaajien valmennustietämyksen lisääminen jatkuu seuravalmentajakoulutuksen taso 1:n toisella osalla Jämsässä. Lisäksi uusille ohjaajatoimintaan mukaan mahdollisesti saataville vanhemmille pyritään järjestämään ohjaajakoulutusta. Tavoitteenamme on saada junioritoimintaan lisää ohjaajia mukana olevien junioreiden vanhemmista.

 

Ryhmäjako

 

Juniorit on jaettu suunnistuskoulussa neljään eritasoiseen ryhmään

 

1. aloittelevat ja rastireittiläiset 7-9 vuotta

2. kokeneemmat rastireittiläiset ja aloittelevat suoran suunnistajat 9-12 vuotta

3. Suoran suunnistajat 13->

4. Valmennusryhmäläiset (tälle ryhmälle pyritään tekemään haastavampi rata)

 

Joka porukalla on vastuuhenkilöt, jotka suunnittelevat toiminnan rungon. Viikkorasteilla suunnistetaan pääsääntöisesti omatoimisesti tai oman huoltajan kanssa. Ohjaajat tekevät yhteistyötä valmennusvaliokunnan kanssa harjoitusten suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 

Toiminta

 • Saliharjoitukset vk43-vk13 keskiviikkoisin klo 18.30-19.30 Vitikkalan koulu

 • seuran talviharjoitukset

  • Markon rallit

  • korttelicup

 • Sinetti-suunnistuskoulu keväällä viisi kertaa ja elokuulla kolme kertaa

 • Juniori-cup viikkorasteilla

 • Taitotiistaiharjoituksia valmennusryhmän mukana mahdollisuuksien mukaan läpi kesän

 

Leirit ja kisat

 • Seuran kotileirit ja harjoitusleirit yhdessä valmennusvaliokunnan kanssa

 • Leimausleiri (Kuortane 5.-8.6.)

 • Oravapolkuleiri (Kangasniemi)

 • Kultainen kompassi (Tampere syyskuu)

 • Särkänniemisuunnistus

 • Mikonpäivän suunnistus(linja-auto kyydillä yhdessä)

 • Nuorten Jukola (Porvoo )

 • KLL:n kisat ( Pori) 

 

 

 

 

 

 

VALMENNUSVALIOKUNTA

Tarkoitus on luoda mahdollisuudet kehittyä niin henkilökohtaisesti kuin joukkueenakin naisten ja miesten sarjoissa sekä nuorissa. Erityisesti tuetaan niitä yksilöitä, jotka harjoittelevat ja kehittyvät tavoitteellisesti.

 

Tavoitteet:

 • Joukkueita SM-viestiin

 • Lisätä edelleen kilpailuissa käyvien junioreiden lukumäärää

 • Henkilökohtaisella tasolla saada pääsarjoissa urheilijoita SM-kisojen A-finaaliin sekä nuoria plaketti- ja mitalisijoille

 • Tavoitellaan paikkoja Liiton valmennusryhmissä sekä mitalia MM- ja EM-kisoissa

 

Harjoittelu ja sen tuki

 

JRV tukee kilpasuunnistajiaan järjestämällä säännöllisesti harjoituksia ja leirejä, osallistumalla kilpailumaksuihin, tukemalla urheilijasopimusrahalla ja mahdollisilla yhteistyökumppaneiden tarjoamilla eduilla erikseen sovittavat kriteerit täyttäviä urheilijoita.

 

JRV:lle perustettiin nuorten yli 13 vuotiaiden kilpasuunnistajien valmennusryhmä vuodelle 2016. Valmennustuki ostetaan ryhmälle Mia Tainilta, jonka tehtävänä on koordinoida ja suunnitella harjoitukset ja analysoida ryhmän suunnistustaitoa. Valmennusryhmän toiminta arvioidaan syksyllä 2016 ja valitaan ryhmään seuraavan vuoden urheilijat. Tavoitteena on jatkaa valmennusryhmän toimintaa vuonna 2017 ja vuonna 2018.

 

Fysiikkaharjoituksia voidaan toteuttaa ryhmälle leirien yhteydessä. Ryhmän harjoittelu ja taidollinen valmennus toteutetaan seuran järjestämillä leireillä, jossa valmentaja pystyy panostamaan taitoharjoituksiin.

 

Alustava leirisuunnitelma:

 • Aloitusleiri, tehdään ryhmälle aloitustestit (marras-joulukuun taitteessa)

 • Talvileiri Vierumäki/Kuortane (tammikuu)

 • Espanjan leiri maajoukkueen leirikeskuksen yhteydessä (helmikuu)

 • Pääsiäisleiri Varsinais-Suomi (maaliskuu)

 • Seuran kevätleiri (huhtikuu)

 • Kesäleiri/SM-keskimatka

 • Eloleiri (mahdollisesti)

 

Lisäksi ryhmälle järjestetään jokaisena talvikuukausina (joulu-maaliskuu) ns. kotileirit kevyemmällä järjestelyillä. Kotileirit ovat la-su. Ryhmälle varataan Jämsästä kokoontumispaikka, josta harjoitukset koordinoidaan ja käydään yhdessä läpi. Majoittuminen tapahtuu kotona.

 

Valmennusryhmällä on omavastuu, joka sisältää kotimaanleirit. Ulkomaanleiri on kokonaan omakustanteinen. Ryhmän leirit ja harjoitukset ovat myös avoimia seuran muille suunnistajille. JRV tukee seuran kevätleiriä ryhmän ulkopuolisille seuran jäsenille talousarvion puitteissa.

 

Urheilijasopimukset

 

Solmitaan mahdollisia urheilijasopimuksia. Urheilijasopimuksia käytetään kannusteena motivoimaan ja sitouttamaan urheilijoita seuraan. Määrä mukautetaan urheilijan menestyksen mukaisesti. Tuki voi olla myös seuralle yhteistyösopimuksien kautta tulevia lahjakortteja.

 

Harjoittelun päälinjat kaudella 2017:

 • Nuorten yli 13 vuotiaiden suunnistustaidon lisääminen, nuorten valmennusryhmän puitteissa

 • Suunnistusjuoksuvauhdin lisääminen toteutetaan kovavauhtisina harjoituksina (esim. korttelicup, ”Markon rallit” ja kotileirien yhteydessä järjestettävät harjoitukset). Korttelicupissa pyritään edelleen lisäämään nousussa ollutta kävijämäärää ja saamaan myös uusia nuoria lisää mukaan.

 • Taitoharjoituksia pyritään järjestämään entistä enemmän

 • Suunnistuksen mieltäminen kestävyysurheiluksi. Luodaan ilmapiiriä, jossa riittävä määrällinen ja tehollinen harjoittelu koetaan mielekkääksi.

 • Lapsia ja nuoria kannustetaan kilpailuihin osallistumiseen.

 

Harjoittelun viikkorunko:

 • Talvi: ti ”Markon rallit”, pe jumppa, la korttelicup/yhdistelmätreeni ja sähly

 • Kesä: ti taitoharjoitus, to JS-rastit

 

Pääkilpailut:

 • Tiomila

 • Jukola

 • 25-Manna

 • Halikko-viesti

 • SM-kilpailut

 • Aluekilpailut

 • Nuorten Jukola

 

Valmennus- ja koulutuskulut

 

Ohjaus- ja valmennustoiminnan tavoitteena on varmistaa nuorten kehitys lajissaan. Päästrategia on ohjata ja valmentaa nuoria ryhmänä, mutta seura luo myös mahdollisuuksia pidemmälle ehtineille nuorille yksilölliseen valmennukseen.  Valmennuksen painopiste on nuorissa.

 

Seura korvaa valmennus-, ratamestari-, valvoja- sekä mahdolliset seuratoimintakoulutukset. Lisäksi seura korvaa salivuokrat ja SSL:n leirien omavastuut budjetin sallimissa rajoissa.

 

KUNTOSUUNNISTUSVALIOKUNTA

Kuntosuunnistusvaliokunnan tehtävänä on luoda edellytykset viikoittaisille kuntosuunnistustapahtumille eli Jämsän Seutu -rasteille.

Rasteja pyöritetään talkoohengessä 4 – 5 henkilön voimin kuntosuunnistus­kalenterin mukaisesti. Tavoitteena on, että vetovastuu rastien järjestelyistä voidaan ottaa positiivisella mielellä vastaan.

Eri ratavaihtoehdoilla (RR, 3H, 4N, 3V, 5V ja 7V) pyritään sekä alentamaan rasteilla käyntien aloittamiskynnystä että toisaalta myös tarjoamaan riittävän haastavia ratavaihtoehtoja niin vaativille kuntosuunnistajille kuin kilpa- ja huippusuunnistajillekin.

JS–rastit järjestetään viikoittain huhtikuusta lokakuuhun. Kuntosuunnistus­kalenteri näkyy JRV:n kuntorastisivulla ja ennakkotiedotus seuraavista rasteista julkaistaan maanantain tai keskiviikon Jämsän Seutu -lehdessä. Kuntorastien tulokset julkaistaan sekä JRV:n kuntorastisivulla että Jämsän Seutu -lehdessä. Suunnitelmissa on myös kuntorastiviikon järjestäminen yhdessä Mäntän Erä-Pirkkojen ja Keuruun kisailijoiden kanssa.

Kauden alussa järjestetään tarvittaessa tietoteknistä sekä ratamestari­koulutusta. Infotilaisuus pidetään myös mobo-suunnistuksesta.

Nykyinen kuntorastikalusto on toiminut hyvin, mutta käytön jäljet alkavat pikku hiljaa näkyä. Niinpä kauden 2016 aikana kalustolle on jouduttu tekemään jonkin verran ylläpitokorjauksia. Kalusto siis kaipaa päivittämistä, joka pyritään tekemään ennen kauden 2017 alkua.

 

KARTTA- JA KILPAILUVALIOKUNTA

Toimintavuoden tärkeimmät kilpailujärjestelyt ovat Keski-Suomen AM-keskimatka alkukesällä. Kilpailumaastoksi on suunniteltu Ylä-Partalan maastoa, josta vuoden 2016 aikana on tehty kartoitusta. Kesällä järjestetään kansalliset pyöräsuunnistuskisat, joiden yhteydessä on myös mm- ja em-katsastukset. Syksyn kilpailuna on jo perinteeksi muodostunut Hervoton-suunnistus.

Vuoden 2019 SM-yökilpailut lähestyvät eli ovat runsaan kahden vuoden kuluttua. Kilpailun järjestämissopimus allekirjoitetaan syys-marraskuun aikana. Kilpailukartan käyrätarkennus on tehty vuoden 2016 aikana. Kasvillisuus- ja kulkukelpoisuuspäivitykset tehdään syksyn 2018 ja kesän 2019 aikana.

Vuonna 2017 on valittava SM-yön karsintamaasto ja tarvittaessa kartoitettava tai päivitettävä nykyinen kartta. Kilpailujärjestelyjen päätoimihenkilöiden nimeäminen sekä kilpailun ennakkosuunnitelman ja aikataulun teko ovat myös vuoden 2017 ohjelmassa.

Kalustopuolella tulee emit-leimasimien pariston vaihtoja noin 10 kpl. Hankittava uusi MTR- kortinlukija sekä ehkä myös tulostin.

Karttapäivityksiä jatketaan tarpeen mukaan.

 

 

SEURATOIMINTAVALIOKUNTA

Jäsenten halukkuuteen osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen vaikuttaa ratkaisevasti ryhmän hyväksyvä ja palkitseva ilmapiiri.

Johtokunnan tehtävänä on toteuttaa jäseniä kannustavaa ja palkitsevaa toimintaotetta. Merkkipäivien muistamisen ja ansiomerkkien jakamisen ohella tähdennetään jokaisen työpanosta arvostavaa osallistumismallia. Aktiivisen tiedottamisen ja henkilökohtaisten kontaktien kautta ylläpidetään kiinnostusta jäseneksi liittymiseen.

Seura pyrkii hyödyntämään toiminnassaan koko seuran jäsenistöä. Toiminnan perustana on jäsenien talkootyö, jossa myös kiinnitetään huomiota kiittämiseen ja kannustamiseen. Kokeneiden osaamisella ylläpidetään toimintaa ja toiminnan jatkuvuus säilytetään innostamalla mukaan uusia toimijoita.

Seurassa ylläpidetään vastavuoroista yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa. Tällä pyritään helpottamaan alueella järjestettävien suurempien tapahtumien organisointia.

Vuonna 2017 järjestettävät tapahtumat:

‚óŹ Seuran iltalenkit täydenkuuniltoina Pykälässä       

‚óŹ Seuratoimintapäivä tammi-helmikuun vaihteessa, 11.2.2017

 • tulevat kuntorastit

 • leirit

 • Tiomila

 • Joensuu-Jukola

 • vaatetilaukset, tällä hetkellä jatkuu Nonamen kanssa, on lisätty oman desingin juoksutakki ja pipo sekä pitkähihainen suunnistuspaita

 • muuta tulevaa kesästä

‚óŹ Kuntorastisaunat Pykälässä

• kesäkuun alussa Jukola-seminaarina

• Jukolan tossunpesijäiset

• Rastikauden päätössauna

‚óŹ Joensuu-Jukola       

‚óŹ Hervoton -suunnistus syksyllä

Jäsenet hoitavat kilpailuilmoittautumiset itse Irman kautta. Kilpailumaksut hoidetaan keskitetysti kilpailuilmoittajan kautta.

 

 

 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Viestinnän tarkoituksena on avoimen tiedottamisen avulla lisätä yleistä mielenkiintoa ja vahvistaa myönteistä mielikuvaa seuraa kohtaan.

 

Seuran viestinnän tavoitteena on kasvattaa jäsenistön aktiivisuutta ja sitoutumista seuran toimintaan sekä vahvistaa jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta.

 

Seuran sisäinen viestintä tapahtuu pääasiassa www-sivujen sekä seuran sähköpostiringin kautta. Seuran ajankohtaisista asioista saa tietoa nettisivuilta. Sisäiseen tiedottamiseen voidaan käyttää kuntorastikauden aikana myös kartanmyyntiseinää. Uusia ihmisiä yritetään tavoittaa mukaan toimintaan myös Facebookin kautta.

 

Pyritään saamaan Jämsän seutuun lisää lehtijuttuja seuran toiminnasta ja urheilijoiden menestymisestä kilpailuissa. Kilpaurheilussa saavutettu menestys antaa seuralle julkisuutta ja tunnettuutta, mikä lisää sidosryhmien mielenkiintoa.

 

TALOUSVALIOKUNTA

Talousvaliokunnan päätehtävä on varmistaa taloudenhoidon ajantasaisuus ja oikeanmukaisuus yhdessä muiden valiokuntien kanssa. Talouden kehitystä seurataan säännöllisesti jokaisessa johtokunnan kokouksessa taloudenhoitajan katsauksella.

Talousvaliokunnan muut tehtävät vuodelle 2017

‚óŹ Huolehtii seuran jäsenrekisterin ylläpidosta

‚óŹ Kilpailuosallistumisten maksaminen yhdessä kilpailuilmoittajan kanssa

‚óŹ Sijoitustoiminta johtokunnan hyväksymien linjausten mukaisesti

Seuran pääasialliset tulonlähteet toimintavuonna ovat kuntosuunnistustoiminta ja jäsenmaksutulot sekä sijoitetuista varoista saatavat osinko- ja rahastotuotot.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

JRV:N KANSSA YHTEISTYÖSSÄ:

 

 

 

Powered By Drupal