JRV:n strategiset painopisteet 2021

 

Seuraavassa on esitetty seitsemän strategista painopistettä vuoteen 2021 mennessä, joiden avulla JRV:lla on mahdollista edelleen kehittyä ja parantaa toimintaansa

 

Jäsenistöstä huolehtiminen siten, että kaikkia muistetaan tavalla tai toisella. Tämä on tärkeää koska jäsenistö omalla toiminnallaan valmennuksen, harjoitusten, kilpailujen järjestämisen, talkootöiden jne. kautta mahdollistaa jatkuvasti hyviä tuloksia. Jäsenistöä voidaan vuosittain muistaa esimerkiksi tarjoamalla yhteisiä koulutuksia, ohjattuja valmennuksia ja talvikaudella salivuoroja

Laadukkaan kuntorastitoiminnan ja kartoituksen kautta seuralla on myös mahdollisuus saada mukaan uusia aktiivisia toimijoita unohtamatta myöskään kuntorastitoiminnan taloudellista merkitystä. Kuntorastitoimintoja voidaan esimerkiksi jatkossa parantaa kehittämällä hyvin käynnistynyttä rasti-isännyystoimintaa ja järjestämällä polkujuoksutapahtumia

Seuran suunnistustoiminnassa keskitytään pääsääntöisesti kesä (tossu)suunnistukseen.

Nuorisotoimintaa on tarkoitus vahvistaa edelleen kilpailujen ja valmennuksen kautta ottaen huomioon arvokilpailuissa menestyminen. Nuorten eri ikäryhmille järjestetään myös taitotasoharjoituksia ja talvikaudella sisäharjoituksia

Kilpailujen järjestämisessä keskitytään entistä enemmän arvokilpailujen järjestämiseen. AM-kisat järjestetään Keski-Suomen suunnistuksen kilpailukalenterin mukaisesti. Tätä kautta seuralla on mahdollisuus pitää yllä taloudellista vakautta.

Kehittymisen kannalta on myös tärkeä seurata ja havainnoida uusia mahdollisia toimia, joista voisi olla hyötyä sekä urheilullisesti ja taloudellisesti. Yhtenä esimerkkinä tästä on tänä vuonna yhteistyökumppanin kanssa järjestetty Himos TrailRun-tapahtuma(polkujuoksu).

Seuran markkinointiin ja viestintään täytyy saada uudenlaista otetta. Tavoitteena tulee olla muutamien pitkäaikaisten ja taloudellisesti merkittävien yhteistyökumppaneiden hankinta.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

SEURAN TOIMINTA-AJATUS

Toiminta-ajatuksena on tukea suunnistusharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippusuunnistusta sekä tarjota mahdollisuuksia ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen.

ARVOT

Vapaaehtoisuus      

Seuratoimijoiden työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan positiivisella mielellä.

Ihmisläheisyys

Toiminta on kaikkia harrastajia ja erilaisia kulttuureja huomioon ottavaa. Erilaiset persoonat ovat voimavaramme ja he tuovat esiin uusia ajatuksia seuratoiminnan kehittämiseen.

Yhteisöllisyys

Valiokunnat muodostavat positiivisen yhteisön. Seuran toimintailmapiiri on mukaansa tempaava ja kannustava.

Laadukkuus

Tehtävät hoidetaan hyvin, vastuuntuntoisesti ja määräajassa. Meillä on valmius muuntua ja kehittyä. Seuran toiminta antaa mahdollisuudet laadukkaaseen toimintaan.

VISIO

 • JRV on suunnistusseura, jossa voi hyvässä seurassa ja edullisesti harrastaa suunnistusta iästä, sukupuolesta ja taitotasosta riippumatta. Seurassamme on tilaa sekä kuntoilijoille että kilpailijoille.

 • JRV:n nuorisotoiminnan tavoitteena on täyttää Nuori Suomi -sinettiseuran kriteerit.

 • JRV on vakaan talouden omaava suunnistusseura. Vakaan talouden avulla turvataan toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen.

 • Ohjaajien ja valmentajien koulutus on jatkuvaa. Näin seuran jäsenille voidaan taata laadukas toiminta.

 • Kartoittajia ja ratamestareita kouluttamalla mahdollistetaan uusien maastojen kartoittaminen ja suunnistuspaikkojen luominen sekä kilpailujen järjestäminen säännöllisesti.

 • JRV kannustaa jäseniään kovienkin kilpailullisten tavoitteiden saavuttamiseen.

 • JRV:lla on vakiintuneita yhteistyösuhteita muiden seutukunnan urheiluseurojen kanssa.

VALIOKUNNAT:

‚óŹ Nuoriso

 • Valmennus

‚óŹ Kuntosuunnistus

‚óŹ Kartta- ja kilpailutoiminta

‚óŹ Seuratoiminta

‚óŹ Talous

 

HALLINTO

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenpidosta ja omaisuudesta huolehtii, sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voivat olla johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan kokoontuu 5 – 6 kertaa vuodessa.

Seuran kaikille jäsenille avoimia yleisiä kokouksia ovat kevätkokous (maaliskuun loppuun mennessä), jossa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä syyskokous (marraskuun loppuun mennessä), jossa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Valiokunnat tekevät esityksensä toiminta- ja taloussuunnitelmistaan sekä kokoonpanoistaan. Johtokunta käsittelee ja vie esitykset seuran yleiselle kokoukselle, joka päättää asiat. Valiokunnat kokoontuvat tarpeen mukaan.

NUORISOVALIOKUNTA

Toiminta-ajatus

Tarkoitus on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa suunnistusta omista lähtökohdista – sekä harraste- että kilpailumielellä.

Tavoite

Tavoitteena on tarjota ohjattua liikuntaa suunnistuksen parissa ja vuosittain saada toimintaan lisää ohjaajia, joiden kanssa kehitetään toimintaa vastaamaan tarpeita. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada lapset ja nuoret pysymään mukana seuran toiminnassa harrastajina, seuratoimijoina ja kilpaurheilijoina.

Painopiste

Pyrimme kehittämään nuorten kilpailevien suunnistajien valmennusta yhdessä valmennusvaliokunnan kanssa. Suunnitelmissa on jatkaa vuonna 2016 aloittanutta nuorten kilpavalmennusryhmää. Nuorempia suunnistajia pyritään edelleen saada innostumaan käymään kilpailuissa.

Ryhmäjako

Juniorit on jaettu suunnistuskoulussa neljään eritasoiseen ryhmään

1. aloittelevat ja rastireittiläiset 7-9 vuotta

2. kokeneemmat rastireittiläiset ja aloittelevat suoran suunnistajat 9-12 vuotta

3. Suoran suunnistajat 13->

Joka porukalla on vastuuhenkilöt, jotka suunnittelevat toiminnan rungon. Viikkorasteilla suunnistetaan pääsääntöisesti omatoimisesti tai oman huoltajan kanssa.

Toiminta

 • Saliharjoitukset vk43-vk13 keskiviikkoisin klo 18.15-19.15 Vitikkalan koulu

 • seuran talviharjoitukset

  • Markon rallit

  • korttelicup

 • Suunnistuskoulu

 • Juniori-cup viikkorasteilla

Leirit ja kisat

 • Seuran kotileirit ja harjoitusleirit yhdessä valmennusvaliokunnan kanssa

 • Leimausleiri (Kisakallio 4.-7.6.)

 • Oravapolkuleiri

 • Kultainen kompassi (Kirkkonummi)

 • AM-Kisat

 • Särkänniemisuunnistus

 • Mikonpäivän suunnistus

 • Nuorten Jukola (Saarijärvi )

 • KLL:n kisat ( Sipoo) 

 

VALMENNUSVALIOKUNTA

Tarkoitus on luoda mahdollisuudet kehittyä niin henkilökohtaisesti kuin joukkueenakin naisten ja miesten sarjoissa sekä nuorissa. Erityisesti tuetaan niitä yksilöitä, jotka harjoittelevat ja kehittyvät tavoitteellisesti. Valmennustoiminta ja taloudellinen resurssi painotetaan ns. tossusuunnistukseen. Valmennustoiminnassa keskitytään nuorten valmennusryhmän toimintaan. JRV:n toiminnan mukaisesti kaikkia suunnistuksen lajeja voi seurassa kuitenkin harrastaa.

Tavoitteet:

 • Joukkueita SM-, AM- ja seuraviesteihin

 • Lisätä edelleen kilpailuissa käyvien junioreiden lukumäärää

 • Henkilökohtaisella tasolla saada pääsarjoissa urheilijoita SM-kisojen A-finaaliin sekä nuoria plaketti- ja mitalisijoille

 • Tavoitellaan paikkoja Liiton valmennusryhmissä sekä mitalia MM- ja EM-kisoissa

Harjoittelu ja sen tuki

JRV tukee kilpasuunnistajiaan järjestämällä säännöllisesti harjoituksia ja leirejä, osallistumalla kilpailumaksuihin, tukemalla urheilijasopimusrahalla ja mahdollisilla yhteistyökumppaneiden tarjoamilla eduilla erikseen sovittavat kriteerit täyttäviä urheilijoita.

JRV:n panostaa edelleen yli 13 vuotiaiden kilpasuunnistajien valmennusryhmän toimintaan. Valmennusryhmä on suunnattu niille nuorille, jotka panostavat kilpailuihin ja harjoittelevat suunnitelmallisesti. Valmennustuki ostetaan ryhmälle Mia Tainilta, jonka tehtävänä on koordinoida ja suunnitella harjoitukset ja analysoida ryhmän suunnistustaitoa. Valmennusryhmän toiminta arvioidaan syksyllä 2018 ja valitaan ryhmään seuraavan vuoden urheilijat. Fysiikkaharjoituksia voidaan toteuttaa ryhmälle leirien yhteydessä. Ryhmän harjoittelu ja taidollinen valmennus toteutetaan seuran järjestämillä leireillä, jossa valmentaja pystyy panostamaan taitoharjoituksiin.

Alustava leirisuunnitelma 2018:

 • 26.-28.1.2018 Urheiluopistoleiri

 • 23.2.-5.3. Talvileiri, Punta Umbria (Omakustanteinen)

 • 17.3. Kotileiri

 • 30.3.-2.4. Seuran kevätleiri/pääsiäinen

 • 13.-15.4. Kevätleiri

 • 11.-13.5. Leiri, Kouvola

 • 19./20./21.6. Leiripäivä

 • 27.-29.7. Leiri / elokuu Ungi

 • 9.9. Leiripäivä

 • Loka/marraskuu kauden 2019 aloitusleiri

 • Joulukuu kotileiri

Leirit on suunniteltu seuraavan kauden kilpailukalenteria silmällä pitäen ja maastotyypit haetaan leireille nuorten arvokisojen katsastuskisoja ja SM-kisoja varten. Leirit ja harjoitukset ovat avoimia seuran kaikille jäsenille ja niistä ilmoitetaan seuran sähköpostiringissä sekä nettisivuilla. Valmennusryhmällä on omavastuu 500 €, jotka sisältävät kotimaanleirit ja valmennuksen. Ulkomaanleiri on kokonaan omakustanteinen. JRV tukee seuran kevätleiriä ryhmän ulkopuolisille seuran jäsenille talousarvion puitteissa.

Urheilijasopimukset

Solmitaan mahdollisia urheilijasopimuksia. Urheilijasopimuksia käytetään kannusteena motivoimaan ja sitouttamaan urheilijoita seuraan. Määrä mukautetaan urheilijan menestyksen mukaisesti. Tuki voi olla myös seuralle yhteistyösopimuksien kautta tulevia lahjakortteja. Seura tukee nuoria, jotka ovat valittu Suunnistusliiton valmennusryhmiin tossusuunnistuksessa.

Harjoittelun päälinjat kaudella 2018:

 • Nuorten yli 13 vuotiaiden suunnistustaidon lisääminen, nuorten valmennusryhmän puitteissa

 • Suunnistusjuoksuvauhdin lisääminen toteutetaan kovavauhtisina harjoituksina (esim. korttelicup, ”Markon rallit” ja kotileirien yhteydessä järjestettävät harjoitukset). Korttelicupissa pyritään edelleen lisäämään nousussa ollutta kävijämäärää ja saamaan myös uusia nuoria mukaan.

 • Pitkät Pk-lenkit järjestetään syksyllä ja talvella mm. karttavaelluksina, talvella polkujuoksuina

 • Vuodelle 2018 järjestetään sunnuntaisin kehonhuoltoon valmennus

 • Taitoharjoituksia pyritään järjestämään entistä enemmän

 • Luodaan ilmapiiriä, jossa riittävä määrällinen ja tehollinen harjoittelu koetaan mielekkääksi.

 • Lapsia ja nuoria kannustetaan kilpailuihin osallistumiseen.

Harjoittelun viikkorunko:

Talvi: ”Markon rallit” tai kovavauhtisia juoksuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan, pe jumppa, la korttelicup/yhdistelmätreeni ja sähly, su pitkä PK-lenkki ja kehonhuolto

Kesä: ti taitoharjoitus, to JS-rastit

Pääkilpailut:

 • Tiomila ja Ungi

 • Jukola- ja Venlojen viesti

 • Halikko-viesti

 • SM-kilpailut

 • Aluekilpailut

 • Nuorten Jukola

Valmennus- ja koulutuskulut

Ohjaus- ja valmennustoiminnan tavoitteena on varmistaa nuorten kehitys lajissaan. Päästrategia on ohjata ja valmentaa nuoria ryhmänä, mutta seura luo myös mahdollisuuksia pidemmälle ehtineille nuorille yksilölliseen valmennukseen.  Valmennuksen painopiste on nuorissa, jotka panostavat tossusuunnistukseen.

Seura korvaa valmennus-, ratamestari-, valvoja- sekä mahdolliset seuratoimintakoulutukset. Lisäksi seura korvaa salivuokrat jaSSL:n leirien omavastuut budjetin sallimissa rajoissa.

KUNTOSUUNNISTUSVALIOKUNTA

Kuntorastitoiminnan tavoitteet

 • Luoda JRV:n toimesta toiminta-alueelle edellytys säännölliseen kuntosuunnistuksen harrastamiseen

 • Järjestää seuran aktiivisuunnistajille säännöllinen mahdollisuus lajinomaiseen perusharjoitukseen

 • Hankkia uusia harrastajia suunnistuksen ja seuratoiminnan pariin

 • Hankkia tuloja seuratoimintaan

 • Järjestää hyvähenkisiä kuntosuunnistustapahtumia, joihin on helppo osallistua, ja joiden järjestämiseen on halukkuutta

Kuntorastitoiminnan mittarit

 • Kuntorastikauden aikana järjestetyt kuntorastit ja niiden yhteenlaskettu osallistujamäärä

  • 25-30 tapahtumaa

  • Yli 5000 suoritusta

 • Uusien harrastajien saaminen suunnistuksen pariin

  • 50 uutta aktiivista kuntorastikävijää

  • Aikuisten suunnistuskoulun osallistujat, vähintään 20 henkeä

Kuntorastikauden 2018 toiminta

JRV:n kuntorastien ytimenä ovat kesäkauteen ajoittuvat viikoittaiset Jämsän Seutu -rastit. Kuntorastit järjestetään laadukkaasti, yhteneväisellä konseptilla ja hyvillä kartoilla. Ne järjestetään edelleen talkootyönä, jäsenistön keskuudessa kiertävällä periaatteella. Kuntorastien ratavalikoima mahdollistaa eritasoisten harrastajien rasteille osallistumisen. Hienot ja elämykselliset tapahtumat, kuten polkujuoksun järjestäminen kuntorastien yhteydessä, innostavat käymään säännöllisesti rasteilla.

Uusia harrastajia hankitaan kuntorasteille järjestämällä aikuisten suunnistuskoulu. Myös aktiivisella tiedotuksella - jutuilla eri kanavissa, yhteistyökumppanityöllä ja pitämällä osallistumisen kynnys hyvin matalana, innostetaan uusia harrastajia suunnistamaan. Erityisesti alkukaudesta panostetaan myös helppouteen kuntorasteille osallistumisessa.

Kuntorasti-isännyyksiä myydään yhteistyökumppaniyrityksille. Lisäksi suurimmille yhteistyökumppaneille tarjotaan mahdollisuuksia ostaa kokonaiset kuntorastit nimiinsä. Näiden tuloksena lisätään tuloja, hankitaan uusia harrastajia sekä saadaan mukavaa vaihtelua tapahtumiin.

Alueiden maanomistajat ja tiekunnat ovat kuntorastitoiminnan tärkeitä sidosryhmiä. Tulevan kauden aikana selvitetään mahdollisuus tavoittaa heidät esimerkiksi yhteiseen keskustelutilaisuuteen ja yhteistyössä varmistaa harrastusedellytysten jatkuminen yksityismetsissä ja -teillä.

Kuntorastien järjestäminen on JRV:n seuratoiminnassa edelleen mittava talkootyö. Järjestäjiä koulutetaan ennen kautta järjestelyjen perusteisiin. Kauden lopuksi järjestetään päättäjäiset, jolloin kerrataan onnistumiset ja kehityskohteet sekä palkitaan eri tavoin ansioituneet.

KARTTA- JA KILPAILUVALIOKUNTA

Vuonna 2018 pyritään järjestämään yhdet kansalliset kisat, jonka kisamaastona olisi todennäköisesti Partalan Tanssikalliot. Kisamaasto itsessään mahdollistaa sekä keski- että pitkän matkan kisat, mutta ajankohdalla on oma vaikutuksensa matkoihin. Eräs vaihtoehto voisi olla Kainuun rastiviikon jälkeinen viikonloppu la 07.07 tai su 08.07, jolloin puhuttaisiin keskimatkan kisoista.

Vuoden 2019 SM-yökisat alkavat pikkuhiljaa vaikuttaa vuoden 2018 toimintaan: tärkeimpiä asioita ovat kilpailuorganisaation muodostaminen ja tarvittavan kisakaluston määrittäminen. Varsinkin jälkimmäinen on tärkeää mahdollisten päivitysten ja hankintojen kannalta. Kisamaaston – Pohjois-Himos, Paljakka ja Materkangas – uudelleen kartoittaminen aloitetaan v. 2018 aikana ja viimeiset päivitykset tehdään 2019.

Karttapuolella edetään rauhalliseen tahtiin. Liikkuva koulu –toiminta mahdollistaa alustavalla talousarviolla kahden maastokartan päivittämisen Jämsän koulujen tarpeisiin. Kuntorastitoimintaan pyritään saamaan yksi uusi maastoalue.

Näillä ajatuksilla kilpailuvaliokunnan talkoovoimaa vaativia tapahtumia vuonna 2018 olisivat kansallinen keski-/pitkän matkan kisa, Himoksen polkujuoksu sekä todennäköinen Hervoton-suunnistus.

SEURATOIMINTAVALIOKUNTA

Jäsenten halukkuuteen osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen vaikuttaa ratkaisevasti ryhmän hyväksyvä ja palkitseva ilmapiiri. Johtokunnan tehtävänä on toteuttaa jäseniä kannustavaa ja palkitsevaa toimintaotetta. Merkkipäivien muistamisen ja ansiomerkkien jakamisen ohella tähdennetään jokaisen työpanosta arvostavaa osallistumismallia. Aktiivisen tiedottamisen ja henkilökohtaisten kontaktien kautta ylläpidetään kiinnostusta jäseneksi liittymiseen.

Seura pyrkii hyödyntämään toiminnassaan koko seuran jäsenistöä. Toiminnan perustana on jäsenien talkootyö, jossa myös kiinnitetään huomiota kiittämiseen ja kannustamiseen. Kokeneiden osaamisella ylläpidetään toimintaa ja toiminnan jatkuvuus säilytetään innostamalla mukaan uusia toimijoita.

Seurassa ylläpidetään vastavuoroista yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa. Tällä pyritään helpottamaan alueella järjestettävien suurempien tapahtumien organisointia.

Vuonna 2018 järjestettävät tapahtumat:

‚óŹ Seuran iltalenkit täydenkuuniltoina Pykälässä       

‚óŹ Seuratoimintapäivä tammi-helmikuun vaihteessa, ??

 • tulevan kesän kuntorastit

 • leirit

 • Tiomila

 • Lahti-Jukola

 • vaatetilaukset, tällä hetkellä jatkuu Nonamen kanssa

 • muuta tulevaa kesästä

‚óŹ Kesällä suunnistuksen analysointisaunat saunat Pykälässä

• Jukolan tossunpesijäiset

• muuten tarpeen vaatiessa

‚óŹ Lahti-Jukola   

‚óŹ Hervoton -suunnistus syksyllä

Jäsenet hoitavat kilpailuilmoittautumiset itse Irman kautta. Kilpailumaksut hoidetaan keskitetysti kilpailuilmoittajan kautta.

 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Viestinnän tarkoituksena on avoimen tiedottamisen avulla lisätä yleistä mielenkiintoa ja vahvistaa myönteistä mielikuvaa seuraa kohtaan.

Seuran sisäinen viestintä tapahtuu pääasiassa www-sivujen sekä seuran sähköpostiringin kautta. Seuran ajankohtaisista asioista saa tietoa nettisivuilta. Ajankohtaista on www-sivujen uudistaminen. Sisäiseen tiedottamiseen voidaan käyttää kuntorastikauden aikana myös kartanmyyntiseinää. Uusia ihmisiä yritetään tavoittaa mukaan toimintaan myös Facebookin sekä Instagramin kautta.

Pyritään saamaan Jämsän seutuun lisää lehtijuttuja seuran toiminnasta ja urheilijoiden menestymisestä kilpailuissa. Kilpaurheilussa saavutettu menestys antaa seuralle julkisuutta ja tunnettuutta, mikä lisää sidosryhmien mielenkiintoa.

TALOUSVALIOKUNTA

Talousvaliokunnan päätehtävä on varmistaa  taloudenhoidon ajantasaisuus ja oikeanmukaisuus yhdessä muiden valiokuntien kanssa. Talouden kehitystä seurataan säännöllisesti  johtokunnan kokouksissa ja verrataan tehtyyn talousarvioon. Taloudenhoitaja valmistelee kokousmateriaalin ulkopuolisena palveluna ostetun kirjanpidon avustuksella.

Talousvaliokunnan muut tehtävät vuodelle 2018:

-        seuran jäsenrekisterin ylläpito

-        Kilpailuosallistumisten maksaminen yhdessä kilpailuilmoittajan kanssa

-        JRV-kaupan  lomakkeiden ajantasaisuus

Seuran pääasialliset tulonlähteet toimintavuonna ovat kuntosuunnistustoiminta, jäsenmaksutulot, HimosTrail-tapahtuma, kilpailut sekä sijoitustoiminnan osinko-ja rahastotuotot.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

JRV:N KANSSA YHTEISTYÖSSÄ:

 

 

 


JÄMSÄ

 

Powered By Drupal